Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon
 

 Üniversite Seçmeli Dersleri (ÜSD) Öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, toplumsal hizmet, tarih, kültür ve sanat duyarlılığı ile spor ve sağlık faaliyetleri, çevre bilinci, bilim ve teknolojinin yanı sıra kişisel gelişimi destekleyen ve anahtar/aktarılabilir yeterlilikleri geliştiren derslerdir. İlgili kurullar tarafından onaylanarak her bölümün öğretim planlarında ilgili yarıyıllarda “Üniversite Seçmeli Dersi” grubu altında belirtilen ÜSD, kayıt yaptırma zorunluluğu olan derslerdir.

Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü tarafından üniversite öğretim elemanları arasından atanan dört üyeden oluşur. Üyelerin görevi üç yıldır. Görev süresini tamamlayan üye tekrar atanabilir. Koordinatörlük, İlgili Rektör Yardımcısının başkanlığında toplanır. Üyelerden biri sekretarya görevini yürütür. Toplantılarda kararlar oy çokluğu ile alınır.

Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü, önerilen derslerin ön değerlendirilmesini yapar ve uygun görülen dersleri, onay için Üniversite Senatosunda görüşülmek üzere Rektörlük Makamına gönderir.

Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü, her eğitim – öğretim yarıyılı için üniversite akademik takviminde belirlenen öğrencilerin ders kayıt tarihinden önce, açılması kesinleşen üniversite seçmeli derslerin internet ortamında ilan edilmesini sağlar.

Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü, üniversite seçmeli derslerin açılması, şubelendirilmesi, kontenjanların belirlenmesi, derslerin yapılacağı gün ve mekânların belirlenmesi noktasında bölüm ve program birimleriyle koordineli olarak çalışır.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü, 60250 TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.